บริษัท ซีเจเอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
CJS CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED

เบอร์โทร
081 641 2036

เบอร์โทร
061 773 1616

รับเหมา
ก่อสร้าง

รับเหมา
ก่อสร้าง

รับก่อสร้าง
อพาร์ทเม้นท์

รับก่อสร้าง
อพาร์ทเม้นท์